Platforma edukacyjna

szkolenia trainings

warsztaty workshop

kursy courses

Witamy w CTTB

Welcome to CTTB

Polish version:

Platforma edukacyjna CTTB jest platformą organizacji, która opracowuje i dostarcza masowe, otwarte kursy online (MOOCs), profesjonalne warsztaty, szkolenia i podcasty video z zakresu nauki języków obcych. Naszą specjalnością jest język angielski zawodowy zwany Vocational English na każdym poziomie. Oferta na platformie skierowana do bardzo wielu zawodów i grup zawodowych.

Sama platforma i jej zawartość dostępna jest dla wszystkich chcących się uczą i już uczących się języków obcych. Każdy profesjonalista, a szczególnie ze skonkretyzowana potrzebą znajdzie tu coś interesującego dla siebie.

Platforma nie tylko pozwala na naukę samodzielną ale jest także zintegrowana z platformą nauki online z lektorem, coachem czy trenerem.

Dodatkowo, platforma posiada możliwość niezależnego testowania się i kogoś z zakresu języka angielskiego GE, BE, Vocational English w wielu zawodach; test są skorelowane ze skalą CEFR i poz. A, B, C.

CTTB Ltd jest postępową instytucją edukacyjną i naukową, znaną ze swojej specjalizacji w English Vocational English i badaniach w zakresie wpływu języka na zmiany w zachowaniu człowieka. CTTB jest firmą prywatną, zlokalizowaną w sercu Londynu, stolicy Wielkiej Brytanii. Poniżej jest krótki film wprowadzający o CTTB.

Nasza Platforma jest nastawiona na pragmatyczne wykorzystanie wiedzy i przekazywanie praktycznych umiejętności swoim użytkownikom. Znajdują się na niej materiały autentyczne audio, video, testy online zdjęcia, grafiki, video prezentacje, materiały w Word i pdf, quizy, wypracowania a także konsultacje online.

Platforma Edukacyjna video pl (copy) on Biteable.

English version:

CTTB’s education platform is the organisation’s platform for developing and delivering massive open online courses (MOOCs), workshops, trainings and video podcasts to a global audience of language learners. The CTTB ltd is a progressive educational and scientific institution, renowned for its English Vocational English major and for its research in the field of language influence on change in a human’s behaviour. It is a private-owned entity, situated in the heart of London City, the metropolitan UK capital. There is a short introduction video about CTTB.

Our Platform is focused on the pragmatic use of knowledge and the transfer of practical skills to its users.